WITAMY na stronie firmy remontowo-budowlanej "GRUPA3F "


Dzia?alno?? budowlana obejmuje wszystkie rodzaje robt oglnobudowlanych i remontowych. Du?y potencja? naszej firmy wynika z faktu posiadania w?asnej bazy sprz?towej i transportowej, ktra pozwala na optymalne pod wzgl?dem kosztw i terminw, realizowanie zleconych prac. ?wiadczymy us?ugi budowlane na terenie ca?ej Polski.

Wykonujemy kompleksowe remonty:

  • Mieszka? i Domw
  • Hoteli i Pensjonatw
  • Magazynw i Biur tel: +48 664 980 581
  • Sklepw i Restauracji


Zajmujemy si?:


  • Kosztorysowaniem- sporz?dzaniem ofert przetargowych, wyliczeniami i kalkulacjami inwestycji.

  • Posiadamy tak?e uprawnienia elektryczne grupy D,E przeprowadzamy pomiary urz?dze? i instalacji elektrycznych - wystawiamy o?wiadczenia, potrzebne do odbioru budynku.


Wykonujemy wszelkie zlecenia od inwestorw.

Jeste?my w stanie sprosta? najbardziej wymagaj?cym.


Polecamy Pa?stwu wysokiej jako?ci okna PCV renomowanych firm o profilu do 93mm - szerszym o 20% od innych sprzedawanych na polskim rynku. Oferujemy okna 5-cio, 6-cio i 7-mio komorowe, dost?pne w szerokiej gamie kolorystycznej.


POMIAR WYCENA MONTA? GRATIS!


Wierzymy, ?e to jeszcze nie koniec naszych mo?liwo?ci, a gralskie korzenie i wieloletnia tradycja w bran?y budowlanej owocuj? i zobowi?zuj?.